Portræt af en forsker: Camilla Moring

13-10-2011
Camilla Moring har siden 1999 været ansat som lektor på IVA i København og underviser bl.a. i informationspraksis, informationskompetence og videnstyring. Hun har netop fået en post doc-stilling ved Högskolan i Borås, hvor hun skal til at starte et nyt projekt op, som omhandler udvikling af informationskompetencer på tværs af praksisformer.

Hvad er dine forskningsområder?
I de sidste mange år har det været informationspraksis, informationskompetence og læreprocesser i forskellige kombinationer.

Hvad er det vigtigste for dig i din forskning?
Det er en kombination af flere ting, men en drivkraft for mig er, at jeg føler, at jeg indfanger noget, som har en relevans både for mig selv og forskningsfeltet men også for eventuelle andre grupper i samfundet - altså at man kan tale om en relevans, der kan række videre ud i praksis.

Hvad er du mest optaget af lige nu?
Jeg har lige fået en post doc-stilling, så i de næste to år skal jeg arbejde dels på IVA, dels på Högskolan i Borås. Projektet er tilknyttet forskningscenteret LinCS (The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society), som ligger ved Göteborg Universitet. Det handler om, hvordan man kan se på informationskompetencer som noget, der udvikler sig på tværs af kontekster. Helt konkret går det ud på at undersøge, hvordan unge studerende udvikler studie- og informationskompetencer på tværs af to forskellige praksisformer, dvs. når de bevæger sig fra deres sidste år i gymnasiet til deres første år på universitetet.
   I min ph.d.-afhandling diskuterede jeg, hvad vi kan forstå ved begrebet informationspraksis med afsæt i en undersøgelse af nyansattes læring og informationssøgning. Det nye projekt er en slags fortsættelse af ét af de områder, som jeg satte fokus på i afhandlingen. Her kunne man nemlig se, at læring på tværs af praksisformer etablerede nogle forskellige vilkår for, hvad og hvordan de nyansatte lærte, og hvilken betydning informationssøgning blev tillagt i den konkrete praksis.
   I august var jeg desuden med til at afslutte SALLY-projektet, hvor vi har evalueret de tre norske webtutorials Søk&Skriv, Råd&Vink og VIKO.

Hvilke fagtidsskrifter og biblioteksblade kan du bedst lide at læse?
Af biblioteksfaglige tidsskrifter læser jeg Perspektiv og Revy. Derudover følger jeg med i tidsskrifter fra uddannelsesverden - fx Asterisk som udgives af DPU eller OnEdge fra SDU, der begge har fokus på læring, og så læser jeg Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. Ellers læser jeg selvfølgelig alle mulige videnskabelige tidsskrifter inden for både biblioteks- og informationsvidenskab og det læringsteoretiske felt, men også tidsskrifter der omhandler kvalitativ metode.

Hvad læser du i din fritid?
Jeg har lige læst Ida Jessens "Børnene". Ellers er jeg i gang med at læse "Drageherren" af Josefine Ottesen sammen med min søn og ja, så læser jeg da også altid gerne en god krimi.


Af Helle Saabye

Lektor Camilla Moring

En drivkraft for mig er, at jeg føler, at jeg indfanger noget, som har en relevans både for mig selv og forskningsfeltet men også for eventuelle andre grupper i samfundet – altså at man kan tale om en relevans, der kan række videre ud i praksis.

Lektor Camilla Moring

Blå bog

Navn: Camilla Elisabeth Moring

Alder: 43

Forskning: Organisationsteori, videnstyring og organisatorisk læring, informationskompetence, informationspraksis, brugeradfærd og interaktiv informationsformidling, konstruktivistisk forskning og kvalitative metoder.

Hjemmesider: http://www.iva.dk/cm og http://www.lincs.gu.se/members/camilla-moring/

Privat: Bor i Hørsholm med sin samlever og deres søn.